พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระกางมุ้งฉันอาหาร หนีกองทัพแมลงวัน

วันที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 13:49 น.

Views

อย่างที่เห็นเป็นฝูงแมลงวันจำนวนมากนับแสนตัว ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน และพระในพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ส่งผลกระทบให้ชาวบ้านในพื้นที่จำนวน 16 หมู่บ้าน รวม 4,596  ครัวเรือน รวมทั้งนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และวัดต่างเดอืดร้อน และโรงเรียนต้องสั่งปิดเรียน  เนื่องจากถูกกองทัพแมลงวันเข้าไปภายในห้องเรียน จนทำให้นักเรียนไม่สามารถนั่งเรียนหนังสือได้

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบที่วัดตันทาราม  พบว่ามีฝูงแมลงวันอาศัยอยู่ตามจุดต่าง ๆ ไปทั่ววัด โดยเฉพาะบริเวณกุฎิ ส่งผลให้พระภิกษุสงฆ์  ปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยความยากลำบาก แม้การฉันอาหารก็ไม่สามารถฉันอาหารได้ตามปกติ  ทางวัดต้องนำมุ้งกางครอบจุดที่จะฉันอาหาร แล้วพระภิกษุสงฆ์  ต้องเขาไปฉันภัตตาหารภายในมุ้ง จนได้รับความเดือดร้อน และขณะที่กำลังจะจำวัดก็ยังถูกฝูงแมลงวันบินรบกวนอยู่ตลอดเวลา

ขณะที่ชาวบ้านต้องปิดประตู หน้าต่างบ้านทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพแมลงวันบุกเข้าไปในบ้าน ส่วนบริเวณด้านนอกพบแมลงวันนับหมื่น นับแสนตัวตัวเกาะอยู่ที่พื้นระเบียงบ้าน และพื้นหน้าบ้าน เมื่อสอบถามเจ้าของบ้านที่แมลงวันตกที่พื้นตายจำนวนมากมาจากสาเหตุใด โดยทางเจ้าของบ้านบอกว่า ในเบื้องต้นต้องใช้ยาพ่นแมลงฆ่าแมลงวัน และบางคนก็ซื้อใช้กาวมาดัก ซื้อยามาพ่น โดยฝูงแมลงวันเริ่มเข้ามาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา

ชาวบ้านบอกว่า แมลงวันฝูงนี้น่าจะมาจากฟาร์มเลี้ยงไก่ และส่งผลกระทบไปทั่วทุกหมู่บ้าน และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากกองทัพแมลงวันให้กับชาวบ้าน พบเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ โดยทางเจ้าหน้าที่ของ อบต.นนทรี  ได้นำเครื่องพ่นหมอกควัน มาพ่นไล่แมลงวันบริเวณรอบวัด  รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนวัดตันทาราม แต่ยังแก้ปัญหาไม่ได้ เพราะฝูงแมลงวันยังมีจำนวนเพิ่มากขึ้น

Tag : เพียบเลยโยม ! พระร้องแมลงวันบุกวัด จ.ปราจีนบุรี