พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สารคดีพุทธศาสนศรัทธา ตอนธัมมจักกัปปวัตนสูตร

วันที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 20:09 น.

Views

สารคดีพุทธศาสนศรัทธา ตอน ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

Tag : สารคดี สารคดีพุทธศาสนศรัทธา สารคดีพุทธศาสนา ธัมมจักกัปปวัตนสูตร