ก.การคลังไฟเขียวธนาคารออมสิน ฟ้องครูเบี้ยวหนี้ ชี้ช่วยหลายมาตรการแล้ว

วันที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 15:45 น.

Views

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงปัญหาหนี้ครูว่า ธนาคารออมสินได้ช่วยเหลือไปหลายมาตรการแล้ว หากลูกหนี้ครูรายไหนมีปัญหาไม่ชำระตามกำหนดก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย แม้กระทรวงการคลังจะไม่ต้องการทำเช่นนี้ เพราะการฟ้องร้องข้าราชการครูจะทำให้ครูเสียสภาพการเป็นข้าราชการ แต่ครูที่ออกมาเรียกร้องส่วนใหญ่เกษียณแล้ว จึงไม่น่าจะกระทบต่อการฟ้องร้องของธนาคาร

ธนาคารออมสินมีมาตรการช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้ให้ครูที่ชำระหนี้ดี โดยลดดอกเบี้ย 1-2 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ภาระการชำระหนี้ต่องวดลดลง รวมถึงปรับโครงสร้างหนี้ให้กับครูที่มีปัญหา ด้วยการพักชำระเงินต้นให้ 3 ปี และลดดอกเบี้ยให้น้อยลง ตามความสามารถการผ่อนชำระของครู

ปัจจุบันธนาคารออมสินมีลูกหนี้ครู 450,000 ราย ผ่อนชำระดี 400,000 ราย และหนี้เสียประมาณ 20,000-30,000 ราย ซึ่งธนาคารออมสินอยู่ระหว่างเจรจาปรับโครงสร้างหนี้

สำหรับการดำเนินคดีกับลูกหนี้จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ลูกหนี้ที่ทวงถามและบอกเลิกสัญญา ให้เร่งฟ้องคดีให้เสร็จในเดือนกรกฎาคม ส่วนลูกหนี้ที่ยังไม่ยกเลิกสัญญาเงินกู้ ให้เร่งยกเลิกสัญญาและฟ้องคดีให้เสร็จในเดือนสิงหาคม กับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างทำหนังสือทวงถามหรือยกเลิกสัญญา ให้ตรวจสอบเอกสารเพื่อฟ้องคดีให้ครบถ้วน เพื่อยกเลิกสัญญาภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อเตรียมฟ้องในเดือนสิงหาคม

Tag : ฟ้องครูเบี้ยวหนี้ ครูเบี้ยวหนี้