พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

20 หน่วยงานภาครัฐ นำร่องลดการใช้ถุงพลาสติก 4,000 ล้านใบต่อปี

วันที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 19:45 น.

Views

20 หน่วยงานรัฐ เป็นต้นแบบนำร่องลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โฟมบรรจุอาหาร แก้วน้ำพลาสติก โดยตั้งเป้าหมายจะลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วให้ได้ 4,000 ล้านใบ

ในวันนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับ 20 หน่วยงานรัฐ นำร่องลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟมบรรจุอาหาร รวมถึงแก้วน้ำพลาสติกให้ได้ตามเป้าหมาย โดยตั้งเป้าหมายให้ข้าราชการกว่า 2,530,000 คน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วให้ได้อย่างน้อย 4,000 ล้านใบต่อปี ลดการใช้โฟมลง 1,000 ล้านชิ้น และแก้วน้ำพลาสติกอีก 30 ล้านใบ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้ปีละ 11,000 ตัน ต่อปี

นอกจากนี้ จะรณรงค์ให้ภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ รวมถึงตลาดสดอีก 7,000 แห่งทั่วประเทศ และประชาชน ลดการใช้ถุง ใช้โฟม ใช้แก้วพลาสติก ลงอย่างจริงจัง หลังพบแต่ละปี มีปริมาณขยะพลาสติก ประเภทถุงหูหิ้วกว่า 45,000 ล้านใบ โฟมบรรจุอาหารอีก 6,758 ล้านใบต่อปี และแก้วน้ำพลาสติกอีก 9,750 ล้านใบ

Tag : ถุงพลาสติก ลดการใช้ถุงพลาสติก ขยะพลาสติก ลดปริมาณขยะพลาสติก อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม