เดินหน้าประเทศไทย : ริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติ พระบรมธาตุ พุทธศิลป์ แผ่นดินพระทรงธรรม

วันที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 18:31 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติ พระบรมธาตุ พุทธศิลป์ แผ่นดินพระทรงธรรม

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
พิธีกร : อรวรรณ เผือกไธสง
แขกรับเชิญ : วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 19 กค 61 อรวรรณ เผือกไธสง ริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติ