มูลนิธิ ทูบี นัมเบอร์วัน มอบทุนการศึกษาพระราชทาน แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตอาสา ปฏิบัติตนเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี

วันที่ 20 ก.ค. 2561 เวลา 19:57 น.

Views

ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประธานมูลนิธิโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน โปรดให้ นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองประธานมูลนิธิทูบี นัมเบอร์วัน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานมูลนิธิทูบี นัมเบอร์วัน แก่ นายพชร กลีบบัว ซึ่งเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล รุ่นที่ 7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทูบี นัมเบอร์วัน อย่างต่อเนื่อง มีผลการเรียนระดับดีมาก ปฏิบัติงานจิตอาสาและสาธารณประโยชน์ รวมทั้งมีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่เก่งและดี สำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ จึงมีพระวินิจฉัยให้พระราชทานทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ แก่นายพชร กลีบบัว ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จนจบปริญญาตรี ปีการศึกษาละ 60,000 บาท โดยในวันนี้ ได้มอบทุนการศึกษาพระราชทานเบื้องต้น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ทูบี นัมเบอร์วัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี