เดินหน้าประเทศไทย : ธนาคารปูม้า วิถีประมงพื้นบ้านแบบยั่งยืน

วันที่ 21 ก.ค. 2561 เวลา 18:10 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ธนาคารปูม้า วิถีประมงพื้นบ้านแบบยั่งยืน

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561
พิธีกร : ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ
แขกรับเชิญ : ราเชนทร์ พุ่มจันทร์ ชาวประมง แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี, อภิชัย เสริมศรี ประธานธนาคารปูม้า แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี, ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, อัจฉรี เสริมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.แหลมผักเบี้ย

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 21 กค 61 ธนาคารปูม้า วิถีประมงพื้นบ้านแบบยั่งยืน ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ ราเชนทร์ พุ่มจันทร์ อภิชัย เสริมศรี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล อัจฉรี เสริมทรัพย์