พิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 22 ก.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

ที่พระลานพระราชวังดุสิต พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โอกาสนี้ได้วางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร พระแก้วมรกตน้อย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระวันรัต ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ 243 รูป สวดมาติกาจบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทอดผ้าไตร 10 รูป นอกนั้นให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทอดผ้าไตรจนครบ 243 รูป พระสงฆ์สดับปกรณ์ นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้มาร่วมในพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต และต่างจังหวัดสวดมนต์พร้อมกัน จบแล้วนายกรัฐมนตรี ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป นอกนั้นให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนฯ นายกรัฐมนตรี กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

การนี้ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับมอบแก่ผู้มาร่วมพิธีฯ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์มาจัดพิมพ์เป็นภาพปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ด้วย

โดยก่อนหน้านี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร พระแก้วมรกตน้อย จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีฯ

พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร มีพุทธลักษณะศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร สร้างจากหยกสีเขียวเข้ม ประภามณฑลและฐานเป็นไม้จำหลักปิดทอง ตามประวัติกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริว่า "พระราชวังดุสิต เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ สมควรจะมีพระพุทธรูปเพื่อทรงสักการบูชา เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติคุณ" จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้หาแก้วมรกตขนาดใหญ่พร้อมช่างฝีมือดี เพื่อสร้างสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ทรงหาหินหยกสีเขียวได้ในรัสเซีย และโปรดให้ นายปีเตอร์คาร์ล ฟาแบร์เช่ เจ้าของร้านเครื่องทองประจำราชสำนักรัสเซีย เป็นผู้สร้าง จนแล้วเสร็จเมื่อปี 2457 จึงอัญเชิญมายังประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร”

Tag : สนามข่าว 7 สี