พม. จัดวิ่งการกุศล “The Brothers Run Pakkred รวมใจให้น้อง”

วันที่ 22 ก.ค. 2561 เวลา 10:14 น.

Views

นักวิ่งและประชาชนทั่วไปกว่า 3,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “The Brothers Run Pakkred รวมใจให้น้อง”ครั้งที่ 1 เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งอาหารการกิน เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย สุขภาพอนามัย การศึกษา และพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ให้มีความเข้มแข็ง สามารถสนับสนุนกิจกรรมของสถานสงเคราะห์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี

ด้านนักวิ่งที่มาเป็นครอบครัว ระบุว่า การร่วมวิ่งการกุศล นอกจากได้ออกกำลังกาย ให้สุขภาพแข็งแรง ยังได้ทำบุญกับเด็ก ๆ ด้อยโอกาส เพื่อชดเชยสิ่งที่เด็ก ๆ ขาดหายไปจากครอบครัว เป็นพลังรัก และความอบอุ่นที่มอบให้เด็กด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์

กิจกรรมการวิ่งครั้งนี้ วิ่งออกจากจุดสตาร์ท ที่บ้านเด็กชายปากเกร็ด แบ่งระยะทางออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ,ไมโคร มาราธอน 5 กิโลเมตร และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กิโลเมตร ซึ่งผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญ       ที่ระลึกทุกคน ทั้งนี้คาดว่าการวิ่งครั้งนี้ จะได้เงินสมทบกว่า 1 ล้านบาท มาช่วยพัฒนา และจัดสวัสดิการให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด เพื่อประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญต่อไป

Tag : วิ่งการกุศล The Brothers Run Pakkred รวมใจให้น้อง เด็กชายบ้านปากเกร็ด