ตัวอย่างที่ดี!! บริษัทเอกชนรับ 2 สาวแฉทุจริตทำงาน

วันที่ 22 ก.ค. 2561 เวลา 16:56 น.

Views

นายมานะ นิมิตรมงคล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย กล่าวถึงการทำหนังสือขอบคุณผู้บริหารบริษัทโฆษะกรุ๊ป ที่รับนางสาวปณิดา ยศปัญญา และนางสาวณัฐกานต์ หมื่นพล ซึ่งเป็นผู้เปิดโปงการทุจริตโครงการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง ว่าเพื่อให้เอกชนได้เห็นเป็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงความคิดให้เข้ามาช่วยอุ้มชูคนดี และดูแลสังคมมากขึ้น ดังนั้นการที่ผู้บริหารเครือโฆษะกรุ๊ป รับบุคลทั้ง 2 เข้าทำงานจึงถือเป็นความกล้าหาญ และแสดงให้เห็นถึงความคิดที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีของนักธุรกิจรุ่นใหม่ ทำให้ประชาชนและข้าราชการกล้าที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชันมากขึ้น

นายมานะ นิมิตรมงคล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย ยังกล่าวด้วยว่า ก่อนหน้านี้หน่วยงานราชการรับจะหางานให้ทำ แต่สุดท้ายก็เงียบหายไป ทั้งนี้หากรัฐบาลทำเป็นแบบอย่าง และให้ความสำคัญ ดูแลผู้ที่เปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชันไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจให้คนอยากที่จะทำความดี คนเหล่านี้ก็จะมีความเห็นว่าการทำความดีแล้วมีที่ยืนในสังคม ก็จะเป็นเรื่องที่ดี และเป็นแรงบันดาลใจให้คนกล้าเปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้น

นอกจากองค์กรเอกชนต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย แล้ว พันโทกรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.ก็เตรียมทำหนังสือขอบคุณเครือโฆษะกรีป ที่รับบุคคลทั้งสองเข้าทำงานด้วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และตอบแทนผู้ที่กล้าทำความดีเช่นนี้

Tag : ชื่นชม ! เอกชนรับ 2 สาวแฉทุจริตทำงาน กทม.