คอลัมน์หมายเลข 7 : หยุดสัญญาก่อสร้าง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

วันที่ 23 ก.ค. 2561 เวลา 06:58 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังใหม่ ที่พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก และการพบหลักฐานจ้างขุดสระ แต่เก็บน้ำไม่ได้ โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำ อบต.น้ำรึม จังหวัดตาก

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลก โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำ อบต น้ำรึม โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำ คอร์รัปชัน ทุจริตคอร์รัปชัน