หลายหน่วยงานชื่นชม บริษัทเอกชนรับ 2 สาวผู้เปิดโปงการทุจริตเงินคนจนเข้าทำงาน

วันที่ 23 ก.ค. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

นายมานะ นิมิตรมงคล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย  กล่าวถึงการทำหนังสือขอบคุณผู้บริหารเครือโฆษะกรุ๊ป ที่รับ นางสาวปณิดา ยศปัญญา และ นางสาวณัฐกานต์ หมื่นพล ที่เป็นผู้เปิดโปงการทุจริตโครงการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง ว่าเพื่อให้เอกชนได้เห็นเป็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงความคิดให้เข้ามาช่วยอุ้มชูคนดี และดูแลสังคมมากขึ้น ดังนั้นการที่ผู้บริหารเครือ โฆษะกรุ๊ป รับบุคคลทั้งสองเข้าทำงานจึงถือเป็นความกล้าหาญ และแสดงให้เห็นถึงความคิดที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีของนักธุรกิจรุ่นใหม่ ทำให้ประชาชนและข้าราชการกล้าเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 
นายมานะ กล่าวด้วยว่าก่อนหน้านี้หลายหน่วยงานราชการรับจะหางานให้ทำแต่สุดท้ายก็เงียบหายไป ทั้งนี้หากรัฐทำเป็นแบบอย่าง ที่ให้ความสำคัญ ดูแลผู้ที่เปิดโปงการทุจริตไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจให้คนอยากทำดี คนเหล่านี้จะเห็นว่าทำดีแล้วมีที่ยืนในสังคม ก็จะเป็นเรื่องที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้คนกล้าเปิดโปงการทุจริตมากขึ้น

นอกจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยแล้ว พันโทกรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (ปปท.) ก็เตรียมทำหนังสือขอบคุณเครือโฆษะกรุ๊ป ที่รับบุคคลทั้ง 2 คน เข้าทำงานด้วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและตอบแทนผู้ที่ทำดีเช่นนี้

Tag : ทุจริตเงินคนจน