พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

การเลี้ยงปลา ด้วยกล้วยน้ำว้าผสมอาหารเม็ด จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 23 ก.ค. 2561 เวลา 01:27 น.

Views

            
ปลานิล และปลานิลแดง กว่า 700 กระชัง ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลในเมือง และตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่รวมกลุ่มกันเลี้ยงปลา ในแม่น้ำน่าน โดยนำกล้วยน้ำว้าสุกหั่นเป็นชิ้นผสมอาหารเม็ด และน้ำมะขามเปียก คลุกเคล้าให้เข้ากัน ใช้เป็นอาหารเลี้ยงปลาในกระชังวันละ 2 มื้อ คือมื้อเที่ยง และมือเย็น สามารถลดต้นทุน และทำให้ปลาโตเร็วน้ำหนักดี โดยเกษตรกรขายปลาสดๆ ในกิโลกรัมละ 60 - 70 บาท นอกจากนั้นยังมีการนำปลาไปทำเป็นปลาส้ม ปลาร้า และน้ำพริกปลาสมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้