โครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ สาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งตับ

วันที่ 24 ก.ค. 2561 เวลา 06:55 น.

Views

โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุด เฉลี่ยสูงถึง 8 คนต่อชั่วโมง และมะเร็งที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด คือ มะเร็งตับ สาเหตุมาจากไวรัสตับอักเสบ

ดังนั้นหากเราตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบได้ก่อน และรักษาให้หายขาด ก็สามารถช่วยป้องกันการเป็นมะเร็งตับได้ มูลนิธิรักษ์ตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมด้า ฟาม่าร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตระหนักถึงความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากไวรัสตับอักเสบ และมีความมุ่งมั่นที่จะลดการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบ และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับ

ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี เรื้อรัง สามารถใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม และสิทธิ์ข้าราชการ เข้ารับการรักษาได้ฟรี และเนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นวันตับอักเสบโลก ได้มีการจัดโครงการรู้ทันภัยร้าย ห่างไกลโรคตับ จัดโดยมูลนิธิรักษ์ตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบให้ประชาชนฟรี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อลดการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบ ที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งตับ 

Tag : สนามข่าว 7 สี โรคมะเร็งตับ ป้องกันโรคมะเร็งตับ ไวรัสตับอักเสบ โรคไวรัสตับอักเสบ มะเร็งตับ มะเร็ง โรคมะเร็ง