พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : หาทางออกศาลสมเด็จพระนเรศวร ตอนที่ 3

วันที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข  7  วันนี้มีบทสรุปเบื้องต้นของโครงการก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังใหม่

ที่ประชุม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย กรมศิลปากร กองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกคนปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้ริเริ่มโครงการนี้ ระบุ จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายในเดือนสิงหาคม เกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังใหม่ที่เกิดกระแสคัดค้านในขณะนี้ ว่าควรตั้งอยู่ในจุดใด ขณะเดียวกันสถานที่แห่งใหม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากอธิบดีกรมศิลปาการ ไม่ขัดต่อระเบียบข้อกฎหมาย

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังใหม่ ก่อสร้างโดยกองทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่ปี 2558 ด้วยเงินจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ตลอดจนการเปิดให้เช่าวัตถุมงคล รวม 30 ล้านบาท อีกส่วนเป็นงบประมาณของทางราชการและยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน

โดยกรมศิลปากร ทำสัญญาจ้างเอกชน วงเงิน 43 ล้านบาท เป็นค่างานตกแต่งฝ้าเพดาน ลงรักปิดทอง งานแกะสลักหลังคาหน้าบัน ซึ่งเป็นงานประณีตศิลป์ของไทย เริ่มสัญญาวันที่ 12 กรกฎาคมปีที่แล้ว

คณะผู้ควบคุมงานพิจารณาแบบก่อสร้างที่ทำไว้เดิม ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ จึงแจ้งกรมศิลปากรขอให้เอกชนหยุดงานไว้ก่อน เพื่อแก้ไขรูปแบบและรายการในสัญญา ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7