กองทัพอากาศ จัดเครื่องบิน C-130 นำสิ่งของพระราชทานช่วย สปป.ลาว

วันที่ 27 ก.ค. 2561 เวลา 12:00 น.

Views

พลอากาศตรีพงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ ระบุว่ากองทัพอากาศ จัดเครื่องบินลำเลียงแบบ C-130 จำนวน  2 เที่ยวบิน พร้อมกำลังพลจิตอาสาหน่วยพระราชทานกองทัพอากาศ จำนวน 10 คน ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติปากเซ สปป.ลาว เพื่อนำผ้าห่มพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 3,000 ผืน และถุงยังชีพพระราชทานของ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ สปป.ลาว โดยมี นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์ เป็นผู้รับมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

Tag : เขื่อนแตก สปป.ลาว ของพระราชทาน