เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน : การเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมคนเก่งให้เป็นคนดี

วันที่ 29 ก.ค. 2561 เวลา 18:31 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน : การเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมคนเก่งให้เป็นคนดี

รายการ เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561
พิธีกร : ปกป้อง ปีติวรรณ
แขกรับเชิญ : รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, ธีรภัทร จินดาวิมลเลิศ ประธานนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, ครองขวัญ คำจันลา นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 29 กค 61 เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน 29 กค 61 การเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมคนเก่งให้เป็นคนดี ปกป้อง ปีติวรรณ วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ธีรภัทร จินดาวิมลเลิศ ประธานนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครองขวัญ คำจันลา นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์