เดินหน้าประเทศไทย : ข้าว กข.43 ข้าวเพื่อสุขภาพ

วันที่ 30 ก.ค. 2561 เวลา 19:06 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ข้าว กข.43 ข้าวเพื่อสุขภาพ

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561
พิธีกร : ชมพูนุช ภัทรขจี
แขกรับเชิญ : อภิชาติ ลาวัลย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ, ไตรรัตน์ อุดมโยธิน รองกรรมการผู้จัดการงานพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ ซีพีอินเตอร์เทรด, สวนีย์ โพธิ์รัง ประธานนาแปลใหญ่ ต.เดิมบาง, บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 30 กค 61 ข้าว กข43 ข้าวเพื่อสุขภาพ ชมพูนุช ภัทรขจี อภิชาติ ลาวัลย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ไตรรัตน์ อุดมโยธิน รองกรรมการผู้จัดการงานพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ ซีพีอินเตอร์เทรด สวนีย์ โพธิ์รัง ประธานนาแปลใหญ่ ต เดิมบาง บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน