พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เสนอทุนวิจัยนวัตกรรม 4G ป้องกันคลื่นทะเลภูเก็ต

วันที่ 31 ก.ค. 2561 เวลา 00:55 น.

Views

จากผลกระทบจากเรือฟีนิกซ์ล่ม ที่จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ผ่านมา ส่งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลภูเก็ต สูญเสียรายได้ไปกว่า 42,000 ล้านบาท ด้าน นายปรีชาวุฒิ กี่สิ้น ประธานมูลนิธิพัฒนาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จึงเสนอแนวทางป้องกันเหตุ คือ การดึงงานวิจัยยุค 4.0 มาช่วย และตนในฐานะประธานมูลนิธิพัฒนาป่าตอง และผู้ประกอบการโรงแรมภูเก็ต จึงเสนอแนวคิดไปยังสภาวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. เพื่อเสาะหานักวิจัยไทย ประดิษฐ์ทุ่นลอยบันทึกความสูงของคลื่นทะเลเพื่อแจ้งเตือนเรือท่องเที่ยวและเรือประมง โดยพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้กับนักวิจัย

มาดูเครื่องที่จะทำการวิจัย จะมีลักษณะการทำงานอย่างไร ในการแจ้งเตือนเรือที่ล่องอยู่ในทะเล และเตรียมที่จะออกจากฝั่งพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวกัน

โดยเครื่องที่อยากให้มีการวิจัยนี้ มีลักษณะคล้ายทุ่นลอยที่รับสัญญาณเครื่องบันทึกความดันน้ำ (Bottom Pressure Recorder : BPR) ของสหรัฐอเมริกา แต่ใช้กล้องถ่ายภาพคลื่นทะเล วัดความสูงของระดับน้ำด้านบนและส่งภาพคลื่นทะเลแบบเรียลไทม์ไปยังเรือท่องเที่ยวต่างๆ ได้ทราบก่อนออกเดินเรือ เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือนั่นเอง ขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาป่าตอง ประสานไปยังสภาวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. เพื่อร่วมกันส่งเสริมนักวิจัยไทย ให้เลือกศึกษาและประดิษฐ์อุปกรณ์ลักษณะนี้ เบื้องต้นมีวิศวกรบางท่านให้ความสนใจทำการวิจัยเครื่องต้นแบบบ้างแล้ว และไม่น่าจะใช้เวลานาน เพราะเป็นการนำอุปกรณ์ต่างๆ มาประกอบและติดตั้งและให้ทำงานได้อย่างเป็นระบบ และส่งออกข้อมูลผ่านระบบ GPS