พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : หาผู้รับผิดชอบจัดซื้อรถดูดฝุ่น จ.ตาก

วันที่ 31 ก.ค. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

โครงการจัดซื้อรถดูดฝุ่น จังหวัดตากจัดซื้อมาทั้งสิ้น 112 คัน งบประมาณ 90,180,000 บาท แจกจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ทำความสะอาดเพิ่มศักยภาพให้ชุมชนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  ปี 2552

แต่เมื่อนำไปใช้งานจริง ผู้บริหารท้องถิ่นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีประสิทธิภาพ เก็บกวาดไม่สะอาดต้องมีคนกวาดตามซ้ำซ้อน ทำเรื่องขอส่งคืนครุภัณฑ์เมื่อปี  2559 แต่จังหวัดไม่มีที่เก็บรักษา สุดท้ายยังจอดทิ้งไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ

จังหวัดตากตั้งกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายนี้ทราบผลในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คอลัมน์หมายเลข 7 จึงลงพื้นที่วันที่ 18 กรกฎาคมร่วมกับนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ซึ่งเคยตรวจสอบเรื่องนี้ขณะเป็นผู้ว่า สตง.

ส่วนแนวทางซ่อมแซมรถดูดฝุ่น น่าสังเกตว่าท้องถิ่นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่เอง

ท้องถิ่นเคยสะท้อนปัญหานี้กับคอลัมน์หมายเลข 7 ยืนยัน ไม่ได้ร้องขอครุภัณฑ์นี้และจะไม่นำงบประมาณมาซ่อมแซม เพราะขณะที่ยังใช้งานได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพ

ด้านผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก ยืนยัน ผลสอบจากทางจังหวัดที่ต้องเลื่อนออกไปไม่ส่งผลกับการสอบสวนของป.ป.ช. และหากขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายก็จะเสนอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.เพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ยืนยัน  ผลการสอบสวนจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7