พม.สรุปผลสอบวินัยร้ายแรง ไล่ออก 11 ปลด 5 เซ่นทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง

วันที่ 2 ส.ค. 2561 เวลา 07:03 น.

Views

กระทรวง พม. สรุปผลสอบวินัยร้ายแรง กรณีทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ไล่ออก 11 คน ปลดออก 5 คน

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. กล่าวถึงผลสอบวินัยร้ายแรง กรณีการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง พม. หรือ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติให้ไล่ออก 11 คน ที่พบว่าเป็นบุคคลที่จงใจดำเนินการให้เกิดการทุจริต ในจำนวนนี้มี อดีตปลัด พม. และรองปลัด พม. อยู่ด้วย นอกจากนี้ ให้ออกอีก 5 คน เป็นคนที่อยู่ในขั้นตอนการทุจริต

สำหรับกรณีที่กันไว้เป็นพยานอีก 15 คน ถือว่าให้ปากคำเป็นประโยชน์ นำไปสู่การพบผู้กระทำผิด รวมพิจารณาโทษ 31 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ระบุว่า ผู้ที่ถูกลงโทษไล่ออกและปลดออก สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. ได้ภายใน 30 วัน

จากนี้ ฝ่ายกฎหมายของ พม. จะได้สรุปและทำคำสั่ง และหารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ด้วย เพื่อออกคำสั่งอย่างเป็นทางการ และทำหนังสือเวียนไปทุกกรมในกระทรวง พม. และตั้งคณะกรรมการสอบละเมิดต่อไป เพื่อพิจารณาทรัพย์สินราชการเสียหายต้องเรียกคืน โดยจะร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง.

อย่างไรก็ตาม การสอบสวนวินัยข้าราชการระดับปฏิบัติการยังมีอีกกว่า 200 คน ส่วนนี้เป็นการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Tag : สนามข่าว 7 สี เงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ทุจริตเงินศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง