ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ส.ค.61

วันที่ 2 ส.ค. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคมนี้

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15