พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : พบเอกชนใช้เอกสารปลอมทำสัญญากับรัฐ

วันที่ 3 ส.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เมื่อวานนี้ ขยายผลตรวจสอบโครงการสนามฟุตบอลพร้อมระบบไฟฟ้าโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา หลังเคยตรวจสอบร่วมกับอดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ตามที่ชาวบ้านร้องเรียนเพราะห่วงนักเรียนได้รับอันตรายจากงานก่อสร้าง ซึ่งเทศบาลเมืองบางบัวทองสนับสนุนค่าก่อสร้างกว่า 6,000,000 บาท แต่เสร็จไม่ทันกำหนดวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา

การตรวจสอบครั้งนี้ พบงานก่อสร้างสนามฟุตบอลมีปริมาณมากกว่าเดิม แต่ขณะนี้เอกชนยุติการก่อสร้าง หลังเทศบาลบอกเลิกสัญญาเดือนที่แล้ว ยกเหตุพบใช้เอกสารเท็จรับรองผลงาน ทั้งที่ไม่เคยทำโครงการถึง 3,000,000 บาท จึงรับจ้างทำงานรัฐที่มีวงเงินกว่า 6 ล้านบาทไม่ได้

เมื่อเอกชนเบิกค่าจ้างไม่ได้ งบประมาณโครงการนี้จึงตกไป แต่เทศบาลจะก่อสร้างสนามฟุตบอลให้เสร็จ ใช้งบอีก 5,000,000 บาท

การตรวจสอบยังพบข้อสังเกตที่สำคัญ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ซึ่งเทศบาลใช้จ่ายเงินแผ่นดินไปแล้ว 880,000 บาท แต่ขณะนี้ใช้งานไม่ได้

ส่วนสนามฟุตซอลนี้ ได้งบประมาณก่อสร้างปี 2556 จากการผลักดันของนักการเมืองในพื้นที่ หากจะซ่อมแซมต้องใช้งบของเทศบาล เพราะหมดประกันสัญญา 2 ปีแล้ว

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7