พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ เปิดรับสมัครจิตอาสาไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

วันที่ 6 ส.ค. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

ที่อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า มีประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้สมัครใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงเป็นหลักฐานการสมัคร และสามารถเลือกประเภทงานตามความสามารถและความถนัดของตนเอง ส่วนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ขวบ ให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสประจำตัวประชาชนในสูติบัตร หรือทะเบียนบ้านไปแสดงด้วย ซึ่งทุกคนจะได้รับสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ และบัตรประจำตัวจิตอาสาสีฟ้า ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ ของดรับสมัครจิตอาสา ในวันที่ 12 และ 17 สิงหาคมนี้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น และภารกิจสำคัญในบริเวณพื้นที่รับสมัครฯ

Tag : จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ