สธ. เปิดวอร์รูม ป้องกันน้ำท่วม รพ. ลดผลกระทบปชช.

วันที่ 7 ส.ค. 2561 เวลา 18:52 น.

Views

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบวิดีโอ กับผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับอุทกภัย และแผนการจัดบริการประชาชน

โดยกำชับสถานบริการในสังกัด ในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย ที่ตั้งอยู่ในที่ลุ่ม ริมแม่น้ำ พื้นที่ใกล้เขื่อน ให้จัดระบบเฝ้าระวังน้ำจากฝนตกหนัก  น้ำจากเขื่อน ลุ่มแม่น้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการบริการประชาชน ซึ่งขณะนี้ มีสถานบริการได้รับผลกระทบ 2 แห่ง เป็น รพ.สต.ในจังหวัดเพชรบุรี

ส่วนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ให้ส่งทีมหมอครอบครัว และ อสม. ออกเยี่ยมบ้านสำรวจ และดูแลกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอด ไม่ให้ขาดยา ตลอดจนเฝ้าระวัง และป้องกันโรคอุบัติภัยที่มากับน้ำท่วม แนะนำให้ความรู้ ป้องกันตนเองให้ปลอดภัย จากการจมน้ำ ไฟดูด  โรคที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคฉี่หนู โรคอาหารเป็นพิษ โรคท้องร่วง โรคตาแดง เป็นต้น

ผลการประชุมทางไกล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รายงานการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ เน้นการป้องกันโรงพยาบาลพระจอมเกล้า และโรงพยาบาลท่ายาง ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ จากการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจาน โดยเตรียมกระสอบทราย เครื่องสูบน้ำ ขนย้ายยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ไว้ที่ปลอดภัย รวมถึงเตรียมความพร้อมสาธารณูปโภคพื้นฐาน ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ออกซิเจน อาหาร และน้ำดื่มสำหรับผู้ป่วย สำรวจระบบสำรองไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ ให้พร้อมใช้งาน มีแผนการอพยพผู้ป่วย จัดระบบการส่งต่อผู้ป่วย สำรวจเส้นทางการขนย้าย  เตรียมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการนอกโรงพยาบาล

Tag : สธ. น้ำท่วม เขื่อนแก่งกระจาน