พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย เฝ้าในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

วันที่ 7 ส.ค. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 16.43 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นายเอมิลิโอ เด มิเกล กาลาเบีย (Mr.Emilio de Miguel Calabia) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย เฝ้า ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปน