พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประชาชนทุกเพศทุกวัย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กันอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 7 ส.ค. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

ที่อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า มีประชาชนทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กันอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงจัดตั้งโครงการฯ ขึ้น เพื่อรวบรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยจิตอาสาแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา, จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ ซึ่งทุกคนจะได้รับสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ บัตรประจำตัวจิตอาสาสีฟ้า โดยจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ และของดรับสมัครในวันที่ 12 และ 17 สิงหาคม เนื่องจากพื้นที่รับสมัครมีภารกิจ

Tag : จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จิตอาสา รับสมัครจิตอาสา