พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เดินหน้าประเทศไทย : การบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 8 ส.ค. 2561 เวลา 18:01 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : การบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรี

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
พิธีกร : ปริยา เนตรวิเชียร
แขกรับเชิญ : ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน, นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพชรบุรี

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 8 สค 61 ปริยา เนตรวิเชียร การบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรี การบริหารจัดการน้ำ เพชรบุรี การบริหารจัดการน้ำ