พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สถานการณ์น้ำท่วมอีสานเริ่มคลี่คลาย หลังเจ้าหน้าที่เพิ่มการระบายน้ำ

วันที่ 8 ส.ค. 2561 เวลา 20:34 น.

Views

วันนี้ เจ้าหน้าที่เพิ่มการระบายน้ำ จากประตูระบายน้ำที่ไหลจากพื้นที่ชั้นใน เนื่องจากแม่น้ำโขงลดลง เช่นเดียวกับน้ำในหนองหาร และเขื่อนน้ำอูน มีปริมาณน้ำไหลเข้าลดลงเช่นกัน ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย คุณธัญนันท์ เหล่าบุรินทร์ รายงานสดจากบริเวณหนองหาร จ.สกลนคร

Tag : น้ำท่วม สถานการณ์น้ำท่วม น้ำท่วมอีสาน หนองหาร เขื่อนน้ำอูน หนองหาร สกลนคร น้ำท่วม สกลนคร