พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายอิบัน ดูเก ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียคนใหม่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

วันที่ 8 ส.ค. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

ฯพณฯ นายอิบัน ดูเก (Mr.lvan Duque) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย กรุงโบโกตา

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐโคลอมเบีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนายิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์นแสดงความยินดี พระราชสาส์น อิบัน ดูเก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย