พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ออกรับ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะฯ

วันที่ 8 ส.ค. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ เจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทย นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจำทีม จำนวน 908 คน รับโอวาท ในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Tag : องคมนตรี ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์