พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประชาชนจากทุกภาคส่วน ร่วมลงทะเบียนเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 8 ส.ค. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

ที่อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า มีประชาชนจากทุกภาคส่วน เดินทางไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้สมัครใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง เป็นหลักฐานการสมัคร และสามารถเลือกประเภทงานตามความสามารถและความถนัดของตนเอง แล้วจะได้รับผ้าพันคอ และหมวกแก๊ปพระราชทานที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จแล้วจึงจะได้รับบัตรประจำตัวจิตอาสาสีฟ้า ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ ของดรับสมัครจิตอาสาในวันที่ 12 และ 17 สิงหาคมนี้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและภารกิจสำคัญในบริเวณพื้นที่รับสมัครฯ

Tag : โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จิตอาสา ลงทะเบียนจิตอาสา