สมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมี ได้รับสัญชาติไทยแล้ว เผยข้อสงสัย น้องอดุลย์ ได้รับการอนุมัติ

วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 07:01 น.

Views

นายอำเภอแม่สาย จัดพิธีปฏิญาณตนเป็นพลเมืองไทย ให้กับบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยจำนวน 30 คน ซึ่งก็รวมทั้งนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่า อะคาเดมี่ 4 คน และ พระเอกพล ผู้ช่วยโคช ด้วย

พิธีปฏิญาณตนเป็นพลเมืองไทย และการมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ได้รับสถานะเป็นสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ และมาตรา 23 พ.ร.บ.สัญชาติ 2508 จำนวน 30 คน จัดขึ้นที่ห้องประชุมอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งในจำนวนนี้มีสมาชิกนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่า อะคาเดมี่ ได้รับสัญชาติไทย 4 คน คือ เด็กชายอดุลย์ สามอ่อน, เด็กชายมงคล บุญเปี่ยม, เด็กชายพรชัย คำหลวง, พระเอกพล ผู้ช่วยโคชฟุตบอล และนายศุภกิจ ประกายหงษ์ 1 ในสมาชิกทีมหมูป่า แต่ไม่ได้เข้าไปติดในถ้ำหลวง

นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย ให้โอวาทผู้ได้รับสัญชาติไทยทั้ง 30 คน ว่าการได้รับสัญญาติไทยนั้นไม่ใช่เพราะการเข้าไปติดในถ้ำหลวง เขตวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน แต่เป็นเพราะทุกคนได้ผ่านกระบวนการยื่นขอสัญชาติจากเทศบาลแม่สาย และเทศบาลเวียงพานคำ มาประมาณ 2-3 เดือน และตรวจสอบแล้วเข้าหลักเกณฑ์การเกิดในประเทศไทย มีพยานบุคคล มีใบเกิดรับรอง ตามมาตรา 7 ทวิ พ.ร.บ.สัญชาติ 2508 แก้ไขฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 จำนวน 28 คน และตามมาตรา 23 จำนวน 2 คน ดังนั้นเมื่อได้รับสัญชาติเป็นคนไทยแล้ว ก็ขอให้รู้จักหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ และของคนไทย พร้อมทั้งฝากไปถึงผู้ที่ยังไม่ได้รับสัญชาติ ให้รีบดำเนินการตามขั้นตอน เมื่อได้รับสัญชาติแล้ว จะได้ไม่ถูกมิจฉาชีพหลอกหลวง หรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้รู้ช่องกฎหมาย ที่จะไปเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์

หลายคนอาจมีข้อสงสัย ทำไมกรณีของน้องอดุลย์ ซึ่งไม่ได้เกิดในประเทศไทย และไม่ปรากฏทะเบียนของพ่อแม่เหตุใดจึงได้รับการอนุมัติให้ได้สัญชาติไทย กรณีนี้ทราบเพียงว่าน้องอดุลย์ ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งไปตั้งแต่เล็กได้เข้าอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของคริสตจักร เมื่อเทียบเคียงแล้วเข้ากับหลักเกณฑ์มาตรา 7 ทวิ วรรค 2 ข้อ 3 เด็กมีหนังสือรับรองจากกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ว่าเป็นคนที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง และอาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 10 ปี เจ้าพนักงานท้องถิ่น คือ นายอำเภอ มีอำนาจในการอนุมัติให้สัญชาติ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจ

ส่วนกรณีของพระเอกพล มีพ่อเป็นชาวไทยลื้อที่เกิดในประเทศไทยเข้าหลักเกณฑ์มาตรา 7 ทวิ วรรค 2 ข้อ 2 และข้อ 3 เป็นผู้ที่มีหลักฐานการเกิด คือที่โรงพยาบาลแม่สาย มีเลขประจำตัว 13 หลัก แม้จะขึ้นต้นด้วยเลข 0 ของทะเบียนราษฎรในกลุ่มบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นผู้มีความประพฤติดี หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และอาศัยติดต่อกันในประเทศไทยทำสำคัญเรียนหนังสือในประเทศไทยจนจบปริญญาตรี ตามมาตรา 7 ทวิ ข้อ 3 วงเล็บ 6 แต่เนื่องจากพระเอกพล และผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยในครั้งนี้อีก 1 คน มีอายุเกิน 18 ปี จึงต้องเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการอนุมัติให้สัญชาติ

Tag : สนามข่าว 7 สี หมูป่าอะคาเดมี หมูป่าได้สัญชาติไทย สัญชาติไทย โคชเอก สัญชาติไทย ทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย