พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ครูแวแย บุคคลตัวอย่าง ผู้ให้อย่างแท้จริง : สนามข่าวคนดี

วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 07:03 น.

Views

สนามข่าวคนดีวันนี้ ไปที่จังหวัดปัตตานี เป็นเรื่องราวของคุณครูท่านนึงที่มีความคิด มุ่งมั่นตั้งใจให้ความรู้กับเด็ก ๆ ถึงแม้ว่าตนเองจะไม่แข็งแรง แต่ก็ไม่เคยท้อแท้สิ้นหวังในการใช้ชีวิต ลงสนามนี้กับคุณฐิตินันท์ ทองมาเอง

บรรยากาศในห้องเรียนที่เต็มไปด้วยเสียงเด็ก ๆ กำลังฝึกออกเสียงในวิชาภาษาไทยตามคุณครูผู้ที่นั่งอยู่ด้านหน้า เก้าอี้ที่นั่งไม่เหมือนเก้าอี้ทั่ว ๆ ไป แต่เป็นรถเข็นสำหรับผู้พิการไว้คอยพยุงร่างของตนเคลื่อนย้ายไปยังมุมต่าง ๆ ของห้องเรียน

คุณครูแวแย บอสู เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาชั้นที่ 1 สอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านปะกาฮารัง มากว่า 14 ปี เมื่อหลายปีก่อนประสบอุบัติเหตุ ทำให้เกิดอาการชาตั้งแต่เอวจนถึงปลายเท้า และได้รับการรักษา แพทย์ระบุว่าเป็นกระดูกทับเส้นประสาท ต้องผ่าตัด แต่การผ่าตัดมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง อาจจะต้องแลกกับการเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยความกลัวจึงตัดสินใจกลับมารักษาด้วยวิธีพื้นบ้าน และสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปได้ไม่นานอาการชาก็กลับมา แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งก่อน อาการเริ่มทรุดหนักขึ้น จนสุดท้ายขาก็ไม่สามารถใช้การได้อีกเลย ถึงแม้วันนี้ร่างกายของครูแวแยอาจจะไม่เหมือนเดิม แต่จิตใจที่มุ่งมั่นตั้งใจทำความดี และสอนหนังสือให้ความรู้กับเด็ก ๆ ยังคงแน่วแน่ไม่เสื่อมคลาย ไม่เคยย่อท้อหรือสิ้นหวัง และยังคงขอทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด

ครูแวแยเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีจิตวิญญาณครู ผู้ให้อย่างแท้จริง เป็นความภาคภูมิใจของเพื่อนร่วมงาน

Tag : สนามข่าว 7 สี สนามข่าวคนดี ครูแวแย บอสู แวแย บอสู บุคคลตัวอย่าง คุณครูตัวอย่าง โรงเรียนบ้านปะกาฮารัง ครูสู้ชีวิต