พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กรมชลฯ เดินหน้าเร่งรัดโครงการฟลัดเวย์ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช แก้ปัญหาน้ำท่วม

วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 07:08 น.

Views

ด้านกรมชลประทาน เดินหน้าเร่งรัดโครงการฟลัดเวย์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หวังช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะอุทกภัย และแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก พร้อมเร่งปรับปรุงคองธรรมชาติ และสร้างประตูระบายน้ำเพิ่มอีก 7 แห่ง เพื่อควบคุมการบริหารจัดการน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี จากแผนเดิมที่จะก่อสร้างเสร็จภายในระยะเวลา 6 ปี ที่ผ่านมา จังหวัดนครศรีธรรมชาติได้รับความเสียหายจากภาวะอุทกภัยคิดเป็นมูลค่าสูงสุดกว่า 2,300 ล้านบาท

Tag : สนามข่าว 7 สี โครงการฟลัดเวย์ นครศรีธรรมราช