พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

หลายจังหวัดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

ที่วัดจันทร์ตะวันตก ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เช่นเดียวกับที่วัดอมรินทรารามฯ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จัดพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 48 รูป ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ทั้งนี้เป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อชาวไทย

จังหวัดลำปาง ประชาชนในอำเภอเมืองปาน และ ชาวไทยภูเขา จำนวน 155 คน ร่วมบริจาคโลหิตและดวงตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ที่ศาลาทรงงานบ้านรวมไทยพัฒนา 1 ในตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมราษฎร และใช้ศาลาแห่งนี้เป็นที่ทรงงานเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของชาวบ้าน

จังหวัดบึงกาฬ ผู้ว่าราชการจังหวัด นำประชาชนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำธรรมชาติ 500,087 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9