พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สั่งธนาคารคืนเงินโอนผิดภายใน 1 วัน

วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 00:52 น.

Views

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่าธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้วางแนวทางร่วมกันในการยกระดับดูแลลูกค้า กรณีมีการโอนเงินผิดพลาด หรือระบบธนาคารมีปัญหาทำให้โอนเงินผิดพลาด โดยให้ธนาคารทุกแห่งใช้มาตรฐานเดียวกัน คือ ต้องคืนเงินให้กับลูกค้าทันทีภายในวันเกิดเหตุ กรณีเป็นการทำธุรกรรมภายในธนาคารเดียวกัน

ถ้าเป็นการโอนเงินข้ามธนาคารผิดพลาด ให้คืนเงินแก่ลูกค้าภายในวันรุ่งขึ้นจากเดิมที่ต้องสืบหาสาเหตุการโอนเงินผิดพลาดก่อน ทำให้ต้องใช้เวลาประมาณ 3 วัน จึงสามารถโอนเงินคืนให้กับลูกค้าได้

ส่วนการรับมือกับภัยไซเบอร์ในระบบธนาคาร ปัจจุบันมีศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร หรือ TB CERT เป็นหน่วยงานกลางที่ประสานงานกับธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับมือกับปัญหาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และแนะนำวิธีการป้องกันให้กับสมาชิกซึ่งในอนาคต TB CERT จะเปิดรับสมาชิกใหม่ เช่น ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือ NON BANK เพื่อให้การป้องกันภัยไซเบอร์ครอบคลุมมากขึ้น