พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ทีมหมูป่า อะคาเดมี 4 คน ได้สัญชาติไทยแล้ว

วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 00:52 น.

Views

โดยบ่ายวันนี้ นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จัดพิธีการปฏิญาณตนเป็นพลเมืองไทยและมอบบัตรประชาชนให้กับบุคคลที่ได้รับสถานะเป็นสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ และมาตรา 23 ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ จำนวนทั้งหมด 30 คน ในจำนวนนี้มีทีมหมูป่า อะคาเดมี อยู่ 4 คน

ประกอบด้วย เด็กชายอดุลย์ สามอ่อน เด็กชายมงคล บุญเปี่ยม และ เด็กชายพรชัย คำหลวง 

โดยทั้ง 3 คน เป็นไปตามมาตรา 7 ทวิ ที่ไปยื่นคำร้องการเกิดที่เทศบาลแม่สาย และเทศบาลเวียงพานคำ และรับใบรับรองการเกิด จากนั้นนำมายื่นกับนายอำเภอเพื่อขออนุมัติสัญชาติไทย โดยก็เป็นไปตามเกณฑ์และหลักฐานครบถ้วน ดังนั้นจึงได้อนุมัติ

ส่วนคนที่  4 คือ นายเอกพล จันทะวงษ์ หรือโค้ชเอก เกิดที่โรงพยาบาลแม่สาย มีพ่อหรือแม่เกิดในไทย มีหลักฐานการเกิด มีความประพฤติดี ทำคุณประโยชน์ให้สังคม เข้าข่ายตามมาตรา 23 จึงได้อนุมัติให้ได้สัญชาติไทยดังกล่าว เช่นกัน