จ่อเสนอยกเลิกระบบการค้ำประกันเงินกู้ กยศ.แก้ปมไม่ให้ผู้ค้ำประกันเดือดร้อน

วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 00:52 น.

Views

วงเสวนาเรื่อง "เรียน-กู้-ค้ำ-หนี้-หนี-บังคับ ความเป็นธรรมของกฎหมายกับนโยบายกองทุน กยศ." อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาการเบี้ยวหนี้เงินกู้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ.จนส่งผลกระทบต่อผู้ค้ำประกันเงินกู้

ซึ่งปัญหานี้ นายเอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอว่า การให้เงินกู้ กยศ.ก็เพื่อต้องการสนับสนุนให้เด็กยากจนได้รับการศึกษาสูงสุด เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา  ซึ่ง กยศ.อาจไม่ได้รับเงินกู้กลับคืนมาเต็มจำนวน ดังนั้น จึงต้องหาวิธีบริหารจัดการเงินกองทุนให้รัดกุมมากขึ้น

และเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อนจากเงินกู้ กยศ.ก็ควรยกเลิกการค้ำประกันเงินกู้ โดยพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัวของผู้กู้กับระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อติดตามตัวผู้กู้มาชำระหนี้ด้วยตัวเอง

นอกจากนี้ กยศ.ควรมีระบบติดตามดูการเรียน และโอกาสในการหางานทำของเด็กด้วย

นายชัยณรงค์  กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ.บอกว่า ขณะนี้คณะกรรมการ กยศ.กำลังเร่งหาทางปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องการค้ำประกันเงินกู้ กยศ.อยู่น่าจะมีความชัดเจนเร็ว ๆ นี้ 

เช่นเดียวกับเรื่องการหางานรองรับผู้กู้เงิน กยศ. ซึ่งตอนนี้กำลังหารือร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดหาตำแหน่งงานที่มั่นคงให้กับผู้ที่เรียนจบ เพื่อจะได้มีงานทำมีรายได้มาชำระหนี้

ดังนั้นหากผู้กู้ที่มีปัญหาไม่มีงานทำ และผิดชำระหนี้ก็ขอให้ติดต่อกลับมายัง กยศ.เพื่อหาทางออกร่วมกัน

ตอนนี้ กยศ.บอกว่าผู้กู้ที่ค้างการชำระหนี้มีมากกว่า  2,100,000 คนและในจำนวนนี้มีถึง  1,100,000 คนที่กำลังถูกดำเนินคดี  คนกลุ่มนี้ต้องรีบติดต่อกับไปยัง กยศ.จะได้มีทางออกกับปัญหานี้

กยศ.ยังได้ยกตัวอย่างเด็กคนหนึ่ง มีฐานะยากจน ต่อสู้ชีวิตจนได้เข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพด้วยเงินกู้ กยศ.วันนี้เรียนจบแล้ว และกำลังผ่อนชำระหนี้เงินกู้อยู่

เด็กรายนี้เป็นเด็กจาก  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ มีฐานะยากจนมาก ตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครด้วยเงินติดตัวเพียง 1,000 บาทเพราะอยากเรียนที่ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งในที่สุดก็ได้รับเงินกู้จาก กยศ.ช่วยให้เด็กคนนี้ได้เรียนหนังสือจนสำเร็จ และวันนี้เขามีงานทำ มีกำลังใจในการทำงาน ได้ชีวิตใหม่จากเงินกู้ กยศ.               

ตอนนี้เด็กคนนี้ก้าวหน้าได้ขึ้นเป็น รองผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ หาเงินชำระหนี้ กยศ.อย่างสม่ำเสมอ  เพราะเขาต้องการให้เงิน กยศ.หมุนเวียนไปให้เด็กยากจนคนอื่น ๆ ได้เรียนหนังสือและมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนเขา

พูดถึงเด็กที่มีฐานะยากจนแล้ว มีการเปิดเผยข้อมูลนักเรียนที่มีฐานะยากจนและยากจนมาก กว่า  1,600,000 คน

เป็นข้อมูลของ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ได้รายงานสถานการณ์ ฐานะของนักเรียนยากจนในปีนี้ พบว่ามีนักเรียนยากจนกว่า 1,000,000 คน และยากจนมากอีกกว่า  600,000 คน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่ชายขอบจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ตาก เชียงใหม่ ซึ่งต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพราะมีรายได้เฉลี่ย  1,281  บาทต่อเดือน  ถ้าเฉลี่ยเป็นวันก็ยังไม่เพียงพอในการหาซื้ออาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งเด็กกลุ่มนี้เสี่ยงที่จะถูกออกจากระบบการศึกษาดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหาทางช่วยเหลือ โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการแก้ไขปัญหานี้

Tag : กยศ. เงินกู้กยศ.