พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เกาะติดสถานการณ์น้ำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

รายงานสดจากเขื่อนเพชร จังหวัดเพชรบุรี : ตามคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันพรุ่งนี้เขื่อนแก่งกระจาน ที่จังหวัดเพชรบุรี จะมีน้ำผ่านทางระบายน้ำล้น หรือ Spillway สูงสุด 65 เซนติเมตร ยังไม่กระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อนหาไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม...