พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พิจารณาช่วยเหลือน้องทีมหมูป่า หลังได้สัญชาติไทย

วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือ ดย.ระบุว่าสมาชิกทีมนักฟุตบอลเยาวชน หมูป่าอะคาเดมี 3 คน ได้แก่ เด็กชายอดุลย์ สามอ่อนเด็กชายมงคล บุญเปี่ยม และนายพรชัย คำหลวง ทางดย.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจเยี่ยมชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนทั้ง 3 คน และเตรียมพิจารณาให้เงินช่วยเหลือเลี้ยงดู กรณีที่เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ และอยู่ในความดูแลของญาติ อีกทั้งจะพิจารณาใช้เงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก จัดสรรเงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา และช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย เพื่อให้เด็กได้เรียนหนังสือ กรณีขาดแคลน นอกจากนี้ ก็จะมีเงินสงเคราะห์เฉพาะหน้ารายละ 1,000 – 3,000บาท อย่างไรก็ตาม การพิจารณา จะมีคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก ของทางจังหวัด ดูแลเป็นไปตามขั้นตอนที่สมควร

ด้านนางสุภัชชา  สุทธิพล โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม.กล่าวว่า น้อง ๆ 3 คนในทีมหมูป่า และพระเอกพลหรือพระโค้ชเอก ได้รับสัญชาติไทยแล้ว ถือเป็นพลเมืองไทย ที่จะได้รับสิทธิประชาชนเฉกเช่นคนไทยทั้งหมด อีกทั้ง ยังมีสิทธิ์ในส่วนของเงินช่วยเหลือ และสวัสดิการต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือครอบครัวยากจน เงินช่วยเหลือด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล

Tag : ทีมหมูป่า ถ้ำหลวง