พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

นายกรัฐมนตรี ย้ำทำงานเพื่ออนาคตบ้านเมือง

วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

เป็นการกล่าวในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนหมุนเวียน ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกด้าน  ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ความมั่นคง ผ่านโครงการไทยนิยมยั่งยืน   

โดยนายกรัฐมนตรี  บอกว่ายังจะต้องตั้งทุนหมุนเวียนอีกหลายกิจกรรมเพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และให้เกิดความมั่นคงระดับฐานราก พร้อมย้ำว่าถึงรัฐบาลนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่ก็ทำเพื่อรัฐบาลเลือกตั้งในวันหน้า จึงไม่ต้องสร้างกระแสความนิยม  

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ได้ทักทายนายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. ด้วยโดยบอกทราบดีว่าทุกคนมีความตั้งใจและตนเองก็ไม่ได้ขัดแย้งกับใคร ทุกอย่างต้องเลือกแนวทางที่เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อเดินหน้าเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งที่เรียบร้อยต่อไป

ด้านนายศุภชัย บอกชี้แจงประเด็นการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ  ซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้แสดงความเห็นใดๆ  ส่วนกรณีสมาชิก สนช. เข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยกกต.เกี่ยวกับประเด็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด นายศุภชัยก็ขอไม่แสดงความเห็น  เพราะเป็นเรื่องของผู้ออกกฎหมาย แต่เมื่อการแก้ไขกฎหมายยังไม่มีผล กระบวนการคัดเลือกผู้ตรวจ การเลือกตั้ง ยังเดินหน้าต่อไป

ส่วนการประชุม สนช.วันนี้ต้องจับตาสมาชิก ที่เสนอแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ว่าจะผลักดันร่างแก้ไขกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมได้เร็วหรือไม่ หลังจากยื่นขอร่างแก้ไขเข้าสู่ระบบและรอบรรจุเป็นระเบียบวาระแล้ว