พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าหาผู้รับผิดชอบอาคารเรียนร้าง ตอนที่ 2

วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  3 หลัง งบประมาณกว่า 28 ล้านบาท เป็นโครงการของผู้บริหารเทศบาลตำบลวัดสิงห์คนก่อน เพื่อรองรับการขยายตัวทางการศึกษา แต่ทว่าผ่านมา 8 ปี นับตั้งแต่ก่อสร้างอาคารหลังแรกเสร็จ ก็ยังไม่เปิดการเรียนการสอน คอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งแรกเดือนเมษายน นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์คนปัจจุบัน ซึ่งเข้ารับตำแหน่งปี2555 ชี้แจง จะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า

จากการลงพื้นที่วันที่ 1 สิงหาคม ร่วมกับนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาสผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน พบความเปลี่ยนแปลง คือ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์ให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคาร เก็บมูลนกที่กองสะสมที่พื้นจนหนาออกไปบางส่วนฉีดน้ำล้างทำความสะอาด แต่หากจะเปิดใช้งานอาคารยังต้องใช้งบประมาณปรับปรุงฝ้าเพดานที่ชำรุด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคจากนกที่มาทำรัง ที่สำคัญมีแนวโน้มไม่สามารถย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษามาเรียนที่นี่ได้ตามที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้

ความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทให้เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ตั้งกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิดหาผู้รับผิดชอบ ใกล้กันพบอาคารอเนกประสงค์ชำรุดทรุดโทรมสร้างตั้งแต่ปี 2549 นายพิศิษฐ์ ฝากข้อสังเกต หากผู้บริหารจะนำงบประมาณปรับปรุงอาคาร

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7