กรุงเทพมหานคร เปิดใช้ทางเลียบคลองประปาแก้ปัญหาพื้นที่ปิดล้อมให้กับประชาชน

วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาในพื้นที่เขตหลักสี่ และดอนเมือง จะสามารถใช้เส้นทางนี้ ผ่านท้ายหมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ14 ไปออกถนนแจ้งวัฒนะ รวมถึงข้ามคลองตาอูฐ ไปยังวัดไผ่เขียว และพื้นที่อื่นๆ ในเขตดอนเมือง ได้สะดวกขึ้น เป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปิดล้อม และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ก่อนเปิดใช้เส้นทางนี้ เจ้าของพื้นที่ได้อนุญาตให้สำนักงานเขตหลักสี่ เข้าไปปรับปรุง และเปิดใช้เพื่อประโยชน์แก่สาธารณะเป็นการชั่วคราว ลดระยะเวลาการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ รถดับเพลิง รถฉุกเฉิน และรถพยาบาล เข้าถึงพื้นที่ได้เร็วยิ่งขึ้น

ขณะนี้สำนักการโยธา อยู่ระหว่างก่อสร้างทางถาวร ถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออก เชื่อมต่อระหว่างถนนแจ้งวัฒนะ กับถนนสรงประภา เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก และปลอดภัยต่อไป