พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

จังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงเรื่องขอสัญชาติของ หม่อง ทองดี

วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

นายบุญส่ง แสงกฤช ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ ชี้แจงถึงกรณีการขอสัญชาติของ นายหม่อง ทองดี บุคคลไร้สัญชาติ แชมป์เครื่องบินพับกระดาษและร่อนเครื่องบินกระดาษหลายเวทีในระดับนานาชาติ ว่าเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายหม่องได้เดินทางมายื่นแบบคำร้องขอพิจารณาความจำเป็นที่ต้องมีสัญชาติไทยตามมติ ครม.แล้ว โดยได้ขอยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมการปกครอง เพื่อให้พิจารณาว่าเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหนังสือรับรองของสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเอกสารพ่อแม่ของ หม่อง ทองดี เป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร มีแต่พาสปอร์ต จึงไม่มีคุณสมบัติในการยื่นขอสัญชาติตาม พ.ร.บ.สัญชาติ แต่เข้าข่ายกลุ่มทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน และกรณีนี้ ต้องให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และทางอำเภอเมืองเชียงใหม่จะเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อไป