พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ชาวจีนกว่า 90 ล้านคน ร่วมกิจกรรมวันออกกำลังกายประจำปี

วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 18:09 น.

Views

ชาวจีนทั่วประเทศมากกว่า 90 ล้านคน เข้าร่วมกิจกรรมวันออกกำลังกายประจำปี ซึ่งจัดขึ้นทั่วประเทศทุกวันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี โดยในปีนี้มีการจัดสถานที่สำหรับออกกำลังกาย ให้กับประชาชนราว 3,500 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งการเต้นแอโรบิค, แข่งขันฟุตบอล, ว่ายน้ำ รวมถึงการแข่งเรือมังกรด้วย

โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพ และร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยผู้นำจีน กล่าวว่า การพัฒนาสังคมในระดับปานกลางให้มีความมั่นคง และมั่งคั่งจะไม่สามารถสำเร็จได้ หากประชาชนมีสุขภาพไม่แข็งแรง ดังนั้น รัฐบาลจึงพยายามพัฒนา และส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชนในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้บรรลุต่อเป้าหมายดังกล่าว

ทั้งนี้ กิจกรรมวันออกกำลังกายประจำปีของจีน จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2552 ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนกีฬาสำหรับประชาชน และเป็นการรำลึกถึงมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ที่จัดขึ้นในกรุงปักกิ่ง เมื่อปี 2551 ก่อนที่ในปี 2557 รัฐบาลได้บรรจุการออกกำลังกายเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วย

Tag : รอบรั้วเอเชีย วันออกกำลังกายประจำปี วันออกกำลังกายประจำปี จีน จีน