พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ณัฏฐกานต์ ศรีจันจรา เจ้าของรถเก๋งตกหลุมกลางถนน

วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 15:45 น.

Views

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ณัฏฐกานต์ ศรีจันจรา เจ้าของรถเก๋งตกหลุมกลางถนน