เดินหน้าประเทศไทย : ผ้าฝ้ายทอใจ ที่ 1 ของอาชีพพระราชทาน

วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 18:01 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ผ้าฝ้ายทอใจ ที่ 1 ของอาชีพพระราชทาน

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
พิธีกร : เพ็ญพรรณ แหลมหลวง
แขกรับเชิญ : อมลวรรณ เอี่ยมสำอางค์ ประธานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า, อัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 9 สค 61 ผ้าฝ้ายทอใจ ที่ 1 ของอาชีพพระราชทาน เพ็ญพรรณ แหลมหลวง อมลวรรณ เอี่ยมสำอางค์ อัมพวัน พิชาลัย ศูนย์หัตถกรรมบ้านเขาเต่า ทอผ้า