พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 40

วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 16.42 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปิดงานนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 40 ซึ่งมูลนิธิบัวหลวง จัดขึ้นจนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ชมผลงานจิตรกรรมที่มีคุณภาพ แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี, จิตรกรรมไทยแนวประเพณี และจิตรกรรมร่วมสมัย ซึ่งมีศิลปินส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 90 คน รวม 118 ภาพ มีศิลปินที่มีผลงานยอดเยี่ยมได้รับรางวัล 9 คน อาทิ ผลงานจิตรกรรม "วิถีชีวิตอีสาน" ของนายสกล มาลี, ผลงานจิตรกรรม "พุทธชนะมาร" ของนายธนพล เสือโรจน์ และยังได้นำผลงานที่ได้รับการคัดเลือกมาจัดแสดงด้วย นอกจากนี้ จะนำไปจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ถึง 15 มกราคม 2562

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 40 นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง มูลนิธิบัวหลวง