พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประชาชนเดินทางไปสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

ที่อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า มีประชาชนทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ เดินทางไปสมัครเข้าร่วมในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ ได้ขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ เนื่องจากมีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองบริเวณด้านหน้าทางเข้า ก่อนรับบัตรคิวเพื่อเข้าไปลงทะเบียนภายในอาคาร ซึ่งผู้สมัครใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงเป็นหลักฐานการสมัคร กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้เอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ จะงดรับสมัครจิตอาสาในวันที่ 12 และ 17 สิงหาคม 2561 เนื่องจากมีภารกิจสำคัญบริเวณพื้นที่รับสมัคร

ส่วนที่หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่สมัครเข้าร่วมในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินทางไปรับสิ่งของพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย หมวกแก๊ป และผ้าพันคอ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจิตอาสาแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา, จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ

Tag : จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โครงการจิตอาสา รับสมัครจิตอาสา